advokater
& voldgiftsmænd
i amsterdam

Vi er specialister i retssager og voldgift.

Vi rådgiver om multijurisdiktionel strategi.

 

Vi repræsenterer kunder ved hollandske domstole og i internationale voldgiftssager rundt om i verden.

Vi fungerer som voldgiftsmænd i alle sektorer i overensstemmelse med alle voldgiftsregler.

 

Vi eksekverer retslige afgørelser og voldgiftskendelser.

Vi bistår vores kunder i tilfælde af svindel, korruption og bestyrelsesansvar.

 

Vi er specialiserede i erhvervs- og selskabsret.

Vi rådgiver om organisation og ledelse af kommercielle virksomheder.

 

Vi har fokus, professionelt engagement og tydeligt sprog.

Og vi rådgiver på dansk.