vores medarbejdere
Lise Heide-Jørgensen
advokat
profil og kontakt
Lise Heide-Jørgensen
advokat

Dansk advokat i Nederlandene siden 2003. Fungerer også som voldgiftsdommer.

Repræsenterer hovedsageligt udenlandske, ofte danske, virksomheder i Nederlandene. Rådgiver om kommercielle kontrakter og international privatret. Repræsenterer klienter i retten angående international privatret, fuldbyrdelse af udenlandske domme, handelsret og selskabsret. Er certificeret voldgiftsdommer og har erfaring som voldgiftsdommer udpeget af Det Danske Voldgiftsinstitut.

Bistår også nederlandske parter, der driver forretning i Danmark, eller handler med en dansk part.

Formand for det dansk nederlandske handelskammer (Danish Dutch Chamber of Commerce). Medlem af den nederlandske juristkomité for menneskerettigheder, den nederlandske forening for procesret, Danske Advokater og Dansk forening for Voldgift.

Lise er dansker. Hun arbejder på nederlandsk, engelsk og dansk, og læser svensk, norsk, spansk og tysk.

specialiseringer
internationale kontrakter
retssager i kommercielle sager
fuldbyrdelse af udenlandske domme

uddannelse
Dansk lov,
Københavns Universitet (delvis);
international ret,
Universiteit van Amsterdam (1993);
nederlandsk ret,
Universiteit van Amsterdam (1998)

arbejdssprog
hollandsk
engelsk
dansk

andre sprog
svensk
norsk
tysk
spansk

 

kontakt
Camilo Schutte
advokat
profil og kontakt
Camilo Schutte
advokat

Advokat siden 1999, efter at have opnået en doktorgrad i jura. Startede i kassationspraksis (advokat ved Højesteret (Hoge Raad) og siden 2003 advokat i Amsterdam i procedurer, der involverer internationale virksomheder.

Rådgiver internationale virksomheder og fører retssager ved de hollandske domstole, herunder den speciale selskabsret-landsret (Ondernemingskamer). Udnævnes løbende af denne speciale landsret som direktør eller efterforsker i sager med komplekse internationale aspekter.

Rådgiver om internationale kontrakter, retssagsstrategi og god ledelse af virksomheder. Fokuserer især på (internationale) tvister mellem aktionærer og administrative organer i juridiske enheder. Fokus på direktørers ansvar, korruption, økonomisk bedrageri og andre ulovlige handlinger, der involverer virksomheder.

Formand for det rådgivende udvalg for retsstaten i den nederlandske advokatsammenslutning (NOvA).
Tilknyttet Rimari.

Camilo er hollandsk og spansk. Ud over kendskab til hollandsk og international ret er han bekendt med de mest forskelligartede juridiske kulturer. Han arbejder på hollandsk, engelsk og spansk. Han læser fransk, tysk, dansk, portugisisk og italiensk.

specialiseringer
procesret
selskabsret
aftaleret
international ret

uddannelse
spansk lov,
Universidad Complutense, Madrid (delvis);
hollandsk lov,
Universiteit van Amsterdam (1994);
doktor i jura,
Universiteit van Amsterdam (1999)

‍‍

arbejdssprog
hollandsk
engelsk
spansk

andre sprog
fransk
tysk
portugisisk
italiensk
dansk

kontakt
Alexandra Schluep
advokat
profil og kontakt
Alexandra Schluep
advokat

Advokat siden 1995. Startet i Schweiz og siden 2002 arbejdet i Amsterdam. International voldgiftsdommer siden 2010.

 

Fungerer som advokat i retssager og i voldgiftssager. Sidder regelmæssigt som voldgiftsdommer i Holland og i udlandet under forskellige voldgiftsregler (NAI, UNUM, ICC, CEPANI, UNCITRAL, schweiziske regler). Har stor erfaring inden for bygge-, (anlægs-)ingeniør- og infrastruktursektoren.

Medlem af flere faglige sammenslutninger, herunder den hollandske sammenslutning for voldgift (DAA), den schweiziske sammenslutning for voldgift (ASA), den kongelige hollandske sammenslutning for international ret (KNVIR) og den hollandske sammenslutning for procesret (NVvP).

 

Underviser i international privatret ved Universiteit van Amsterdam.

 

Honorær konsul for Schweiz i Amsterdam siden 2011.

Alexandra er schweizisk. Hun arbejder på hollandsk, engelsk, fransk og tysk.

specialiseringer
voldgift
procesret
international privatret
kommercielle kontrakter‍

 

uddannelse
schweizisk ret, Fribourg Universitet (1995);
Hollandsk lov, Universiteit van Amsterdam (2002)

arbejdssprog
hollandsk
engelsk
fransk
tysk

kontakt
Roelien van den Berg
advokat
profil og kontakt
Roelien van den Berg
advokat

Advokat siden 2006, med et toårigt intermezzo indenfor ​​financiering af retsprocedurer.

Fører procedurer ved de hollandske domstole og i internationale voldgiftssager (bl.a. ICC, NAI, LCIA, DIS). Fungerer som international voldgiftsdommer.

Specialiseret i løsning af internationale og komplekse tvister. Assisterer store, multinationale og mellemstore virksomheder, især inden for energi-, anlægs-, detail- og (impact) investeringer. Stor erfaring i post-M&A og tvister mellem aktionærer, samt i international inkasso- og bedrageri-sager. Også aktiv indenfor kollektiv søgsmålspraksis.

Bestyrelsesmedlem af Dutch Arbitration Association (DAA) og medlem af ICC Netherlands Commission on Arbitration and ADR. Medlem af den schweiziske voldgiftsforening (ASA) og den Nederlandske forening for procesret (NVvP).
Bestyrelsesmedlem i Goois Naturreservat i Hilversum.

Roelien er hollænder. Hun arbejder på hollandsk og engelsk og læser også fransk og tysk.

specialiseringer
procesret
voldgift
tvister efter M&A
aftaleret
selskabsret
international ret

uddannelse
Hollandsk, international og europæisk ret og strafferet, Universiteit Leiden (2006)

arbejdssprog
hollandsk
engelsk

andre sprog
fransk
tysk

kontakt
Evan Zatorre
counsel
profil og kontakt
Evan Zatorre
counsel

Amerikansk advokat (New York) siden 2016.Fungerede som dommerfuldmægtig for en amerikansk føderal dommer i to år. Startet i den internationale retssagspraksis i New York og London, arbejder siden februar 2023 i Amsterdam hos Avizor.

Specialiseret i international tvistbilæggelse, herunder internationale retssager og voldgift, samt anerkendelse og fuldbyrdelse af domstols- og voldgiftskendelser. Fokus på selskabsret, direktøransvar, økonomisk bedrageri og sanktionsret.

Evan er canadisk og amerikansk og har også en latinamerikansk baggrund. Hans arbejdssprog er engelsk og spansk.

 

specialiseringer
voldgift
procesret U.S.A.
procesret New York
selskabsret
aftaleret
international ret

uddannelse
Bachelor of Arts,
McGill University, Montreal (2010);
Juris Doctor, New York University School of Law (2015)

‍‍

arbejdssprog
engelsk
spansk

andre sprog
fransk
hollandsk

kontakt
Jeanine Ruitenburg
advokat
profil og kontakt
Jeanine Ruitenburg
advokat

Advokat siden 2021, efter at have afsluttet kandidatuddannelsen i civilret og det ekstra-curriculære Honours College Law program ved Leiden University. Under sine studier arbejdede Jeanine blandt andet som juridisk assistent hos advokatkontoret De Brauw Blackstone Westbroek og ved Leiden University.

Jeanine fokuserer sin praksis på selskabsret, kommercielle kontrakter og retssager om selskabsret og kommercielle forhold. Hun rådgiver og repræsenterer nationale og internationale klienter i kommercielle og erhvervsmæssige tvister, både i retten og ved voldgift.

Jeanine er hollænder. Hun arbejder på hollandsk og engelsk og læser spansk og tysk.

specialiseringer
aftaleret
retssager i kommercielle sager
selskabsret
voldgift


uddannelse
Master i nederlandsk civil ret, Leiden Universiteit (2020);
Honours College Law, nederlandsk ret, Leiden Universiteit (2019)


arbejdssprog
hollandsk
engelsk

andre sprog
spansk
tysk

kontakt
Emilie Pardoen
advokat
profil og kontakt
Emilie Pardoen
advokat

Advokat siden 2021, efter praktikophold hos bl.a. Human Rights Watch og mange års arbejde indenfor finansiering af retssager.

Rådgiver og repræsenterer klienter i kommercielle og virksomhedskonflikter, både i retten og i voldgiftssager. Stærkt fokus på internationale voldgiftstvister.

Frivillige for forskellige organisationer i Nederlandene og i udlandet.

Emilie er hollandsk og arbejder på hollandsk, engelsk og tysk, og forstår og læser fransk.

specialiseringer
procesret
voldgift
aftaleret
selskabsret


uddannelse
hollandsk lov,
Vrije Universiteit, Amsterdam (2013);
Honours Program og strafferet,
University of Glasgow (2017)


arbejdssprog
hollandsk
engelsk
tysk

andre sprog
fransk

kontakt
Marijn Heemskerk
jurist
kontakt
Marijn Heemskerk
jurist

Jurist, beskæftiget med rets- og voldgiftsret siden 2005, med stort fokus på sidstnævnte. Var registreret som advokat mellem 2005 og 2015 og arbejder nu som specialjurist på konkrete sager inden for Avizor.
 
Ud over sit juridiske arbejde skriver Marijn fagbøger.
 
Marijn er hollandsk og arbejder på hollandsk og engelsk. Hun læser fransk og tysk.

specialiseringer
voldgiftslovgivningen
aftaleret
international ret

‍ 

uddannelse
international og europæisk ret,
hollandsk lov,
Universitetet i Groningen (2005)

‍‍ 

arbejdssprog
hollandsk
engelsk

andre sprog
fransk
tysk

profil og kontakt
Elodie Fortin
jurist
profil og kontakt
Elodie Fortin
jurist

Jurist, studerede både civilret og almindelige retstraditioner under sine juridiske studier i Canada. Bestået New York Bar Examination (2022). Støtter Avizors advokater.

Specialiseret i international ret og international kommerciel voldgift.

Elodie er canadisk og er tosproget fransk og engelsk.

specialiseringer
international ret
international kommerciel voldgift

uddannelse
Bachelor i common law og bachelor i civil law,
McGill University, Montreal (2017);
cand.jur. i international offentlig ret,
London School of Economics and Political Science (LSE) (2019)

‍‍

arbejdssprog
engelsk
fransk

andre sprog
spansk
italiensk
tysk
hollandsk

kontakt
Daphne Habiecht
juridisk sekretær
kontakt
Daphne Habiecht
juridisk sekretær

arbejdssprog
hollandsk
engelsk

andre sprog
italiensk
tysk
fransk

 

kontakt
Maaike Veerman
juridisk sekretær
kontakt
Maaike Veerman
juridisk sekretær

arbejdssprog
hollandsk
engelsk

andre sprog
tysk

 

kontakt