onze mensen
Alexandra Schluep
advocaat
profiel en contact
Alexandra Schluep
advocaat

Advocaat sinds 1995. Begonnen in Zwitserland en sinds 2002 werkzaam in Amsterdam. Internationaal arbiter sinds 2010.

Treedt op als advocaat in procedures voor de rechter en in arbitrages. Zit regelmatig als arbiter in Nederland en in het buitenland onder verschillende arbitrage-reglementen (NAI, UNUM, ICC, CEPANI, UNCITRAL, Swiss Rules). Heeft veel ervaring in de bouw-, (civiele) techniek- en infrastructuursectoren.

Lid van verschillende professionele verenigingen, waaronder de Nederlandse Vereniging voor Arbitrage (DAA), de Zwitserse Vereniging voor Arbitrage (ASA), de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht (KNVIR) en de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP).

Doceert internationaal privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Honorair Consul van Zwitserland in Amsterdam sinds 2011.

Alexandra is Zwitserse. Zij werkt in het Nederlands, Engels, Frans en Duits.

specialisaties
arbitrage
procesrecht
internationaal privaatrecht
handelscontracten‍

 

opleiding
Zwitsers recht,  Université de Fribourg (1995);
Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam (2002)

werktalen
Nederlands
Engels
Frans
Duits

contact
Camilo Schutte
advocaat
profiel en contact
Camilo Schutte
advocaat

Advocaat sinds 1999, na eerst te zijn gepromoveerd in de rechten. Begonnen in de cassatiepraktijk in Den Haag en sinds 2003 advocaat in Amsterdam in de procespraktijk rond internationale ondernemingen.

Adviseert internationale ondernemingen en procedeert voor de Nederlandse rechter, waaronder de Ondernemingskamer. Wordt regelmatig benoemd door de Ondernemingskamer als bestuurder of onderzoeker in zaken met complexe internationale aspecten.

Adviseert over internationale contracten, processtrategie en behoorlijk bestuur (good governance) van vennootschappen. Legt zich in het bijzonder toe op (internationale) geschillen tussen aandeelhouders en bestuursorganen in rechtspersonen. Focus op aansprakelijkheid van bestuurders, corruptiepraktijken, financiële fraude en verder onrechtmatig handelen rond ondernemingen.

Voorzitter van de adviescommissie rechtsstatelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).
Verbonden aan Rimari.

Camilo is Nederlands en Spaans. Hij heeft ervaring met de meest uiteenlopende rechtsculturen. Hij werkt in het Nederlands, Engels en Spaans. Hij leest Frans, Duits, Deens, Portugees en Italiaans.

specialisaties
procesrecht
vennootschapsrecht
contractenrecht
internationaal recht

opleiding
Spaans recht,
Universidad Complutense, Madrid (deels);
Nederlands recht,
Universiteit van Amsterdam (1994);
doctor in de rechten,
Universiteit van Amsterdam (1999)

‍‍

werktalen
Nederlands
Engels
Spaans

overige talen
Frans
Duits
Portugees
Italiaans
Deens

contact
Lise Heide-Jørgensen
advocaat
profiel en contact
Lise Heide-Jørgensen
advocaat

Advocaat sinds 2003. Treedt ook op als arbiter.

Vertegenwoordigt vooral buitenlandse, vaak Deense, ondernemingen in Nederland. Adviseert over commerciële contracten. Adviseert en staat cliënten in rechte bij over internationaal privaatrecht, tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen, handelsrecht en ondernemingsrecht. Is gecertificeerd arbiter volgens de Danish Institute of Arbitration (DIA) en heeft ervaring als arbiter benoemd door het DIA.

Staat ook Nederlandse partijen bij die zaken doen in Denemarken, of handelen met een Deense partij.

Voorzitter van de Danish Dutch Chamber of Commerce. Lid van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, Danske Advokater en de Deense Vereniging voor Arbitrage.

Lise is Deense. Ze werkt in het Nederlands, Engels en Deens, en leest Zweeds, Noors, Spaans en Duits.

specialisaties
internationale contracten
procederen in handelszaken
tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen

opleiding
Deens recht,
Universiteit van Kopenhagen (deels);
Internationaal recht,
Universiteit van Amsterdam (1993);
Nederlands recht,
Universiteit van Amsterdam (1998)

werktalen
Nederlands
Engels
Deens

overige talen
Zweeds
Noors
Duits
Spaans

 

contact
Roelien van den Berg
advocaat
profiel en contact
Roelien van den Berg
advocaat

Advocaat sinds 2006, met een intermezzo van twee jaar in de wereld van procesfinanciering.

Procedeert voor de Nederlandse rechter en in internationale arbitrages (onder meer ICC, NAI, LCIA, DIS). Treedt op als internationaal arbiter.

Gespecialiseerd in het oplossen van internationale en complexe geschillen. Staat grote, multinationale en middelgrote ondernemingen en ondernemers bij, vooral in de sectoren energie, civiele techniek, FMCG en (impact) investment. Veel ervaring in post-M&A geschillen en aandeelhoudersgeschillen, alsmede met de incasso van internationale vorderingen en fraudezaken. Treedt ook op in de collective redress praktijk (procedures over massaschade).

Bestuurslid van de Dutch Arbitration Association (DAA) en lid van de ICC Netherlands Commission on Arbitration and ADR. Lid van de Zwitserse Vereniging voor Arbitrage (ASA) en de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP).
Bestuurslid van het Goois Natuurreservaat te Hilversum.

Roelien is Nederlandse. Ze werkt in het Nederlands en Engels, en leest tevens Frans en Duits.

specialisaties
procesrecht
arbitrage
post M&A geschillen
contractenrecht
ondernemingsrecht
internationaal recht

opleiding
Nederlands, internationaal en Europees recht en strafrecht, Universiteit Leiden (2006)

werktalen
Nederlands
Engels

overige talen
Frans
Duits

contact
Evan Zatorre
counsel
profiel en contact
Evan Zatorre
counsel

Amerikaans advocaat (New York) sinds 2016. Diende twee jaar als griffier voor een Amerikaanse federale rechter, in de internationale procespraktijk in New York en Londen en is sinds februari 2023 werkzaam in Amsterdam bij Avizor.

Gespecialiseerd in internationale geschillenbeslechting, waaronder internationale procesvoering en arbitrage, evenals erkenning en tenuitvoerlegging van gerechtelijke en arbitrale vonnissen. Focus op vennootschapsrecht, aansprakelijkheid van bestuurders, financiële fraude en sanctierecht.

Evan is Canadees en Amerikaan en heeft ook een Spaanstalige achtergrond. Zijn werktalen zijn Engels en Spaans.

 

specialisaties
arbitrage
procesrecht V.S. en New York
vennootschapsrecht
contractenrecht
internationaal recht

opleiding
Bachelor of Arts,
McGill University, Montreal (2010);
Doctoraat, New York University School of Law (2015)

‍‍

werktalen
Engels
Spaans

overige talen
Frans
Nederlands

contact
Emilie Pardoen
advocaat
profiel en contact
Emilie Pardoen
advocaat

Advocaat sinds 2021, na jarenlang werkzaam te zijn geweest in de procesfinanciering en stage te hebben gelopen bij onder meer Human Rights Watch.

Adviseert en vertegenwoordigt cliënten in commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen, zowel bij de rechter als in arbitrage. Sterke focus op internationale arbitragegeschillen.

Zet zich in als vrijwilliger voor verschillende organisaties in zowel binnen- als buitenland.

Emilie is Nederlandse en werkt in het Nederlands, Engels en Duits, en verstaat en leest Frans.

specialisaties
procesrecht
arbitrage
contractenrecht
ondernemingsrecht


opleiding
Nederlands recht,
Vrije Universiteit, Amsterdam (2013);
Honours Programme en strafrecht,
University of Glasgow (2017)


werktalen
Nederlands
Engels
Duits

overige talen
Frans

contact
Jeanine Ruitenburg
advocaat
profiel en contact
Jeanine Ruitenburg
advocaat

Advocaat sinds 2021, na afronding van de master civiel recht en het extracurriculaire Honours College Law traject aan de Universiteit Leiden. Gedurende haar studie werkte zij onder meer langere tijd als juridisch medewerker bij De Brauw Blackstone Westbroek en de Universiteit Leiden.

Jeanine richt haar praktijk op ondernemingsrecht, commerciële contracten en corporate en commercial litigation. Ze adviseert en vertegenwoordigt nationale en internationale cliënten in commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen, zowel bij de rechter als in arbitrage.

Jeanine is Nederlandse en werkt in het Nederlands en Engels. Ze leest Spaans en Duits.

specialisaties
contractenrecht
procesrecht
ondernemingsrecht
arbitrage


opleiding
Master Civiel Recht, Universiteit Leiden (2020);
Honours College Law, Universiteit Leiden (2019)


werktalen
Nederlands
Engels

overige talen
Spaans
Duits

contact
Marijn Heemskerk
jurist
profiel en contact
Marijn Heemskerk
jurist

Jurist, werkzaam sinds 2005 in het proces- en arbitragerecht, met een sterke focus op het laatste. Was ingeschreven als advocaat tussen 2005 en 2015 en werkt nu als specialistisch jurist aan specifieke zaken binnen Avizor.
Naast haar juridische werk schrijft Marijn non-fictie boeken.
Marijn is Nederlands en werkt in het Nederlands en Engels. Ze leest Frans en Duits.

specialisaties
arbitragerecht
contractenrecht
internationaal recht

opleiding
internationaal en Europees recht,
Nederlands recht,
Universiteit Groningen (2005)

‍‍

werktalen
Nederlands
Engels

overige talen
Frans
Duits

contact
Elodie Fortin
jurist
profiel en contact
Elodie Fortin
jurist

Jurist, studeerde zowel common law als civil law tijdens haar juridische studies in Canada. Geslaagd voor de New York Bar Examination (2022). Ondersteunt de advocaten van Avizor.

Gespecialiseerd in internationaal recht en internationale arbitrage in handelszaken.

Elodie is Canadese en is tweetalig Frans en Engels.

specialisaties
internationaal recht
internationaal arbitragerecht

opleiding
Bachelor of Laws en Bachelor of Civil Law,
McGill University, Montreal (2017);
Master of Laws in internationaal publiekrecht,
London School of Economics and Political Science (LSE) (2019)

‍‍

werktalen
Engels
Frans

andere talen
Spaans
Italiaans
Duits
Nederlands

contact
Daphne Habiecht
juridisch secretaresse
contact
Daphne Habiecht
juridisch secretaresse

werktalen
Nederlands
Engels

overige talen
Italiaans
Duits
Frans

 

contact
Maaike Veerman
juridisch secretaresse
contact
Maaike Veerman
juridisch secretaresse

werktalen
Nederlands
Engels

overige talen
Duits

 

contact